गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान

समृद्ध् प्रदेशका लागि सीपयुक्त जनशक्ति

ऐन नियम

event 2023 Sep 25

Read More

कार्यकारी समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न

कार्यकारी समितिको पहिलो बैठक सम्पन्...

event 2021 Jul 02

Read More

कार्यकारी निर्देशक प्रतिष्ठानको वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै

कार्यकारी निर्देशक प्रतिष्ठानको वार...

event 2021 Jul 02

Read More

गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान दोश्रो बैठक सम्पन्न

गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसा...

event 2021 Jul 01

Read More

निर्माण क्षेत्र

निर्माण क्षेत्र...

event 2021 Jun 27

Read More

सम्बन्धित लिंकहरू