गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान

समृद्ध् प्रदेशका लागि सीपयुक्त जनशक्ति

निशुल्क तालिम सम्बन्धी सूचना

निशुल्क तालिम सम्बन्धी सूचना ...

event 2023 May 16

Read More

लागत साझेदारी आवेदन फारम...

event 2022 Oct 16

Read More

प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माण स्थलको DPR तयारी क्रममा

प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माण स्थल...

event 2021 Jul 03

Read More

सम्बन्धित लिंकहरू