कार्यकारी निर्देशक प्रतिष्ठानको वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै