गण्डकी प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमको स्तर निर्धारण र प्रमाणिकरण गर्ने तथा प्रविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमको ब्यवस्था गरी बजार माग अनुरुपको मानव संसाधन बिकास गर्न गण्डकी प्रविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम प्रतिष्ठान ऐन ( २०७६ मिति २०७७।३।१ मा जारी भई यस प्रतिष्ठानको विधिवत स्थापना भएको हो । प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री संरक्षक रहने गरि प्रतिष्ठानमा २४ सदस्यीय सभा र ५सदस्यीय कार्यसमितीमा, अध्यक्ष प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने माननीय मन्त्री र प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिब रहने ब्यवस्था छ ।