गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान

समृद्ध् प्रदेशका लागि सीपयुक्त जनशक्ति

वोलपत्र आह्वानको सूचना

वोलपत्र आह्वानको सूचना ...

event 2023 Mar 28

Read More get_app

लागत साझेदारी सम्बन्धी सूचना

लागत साझेदारी सम्बन्धी सूचना ...

event 2023 Feb 06

Read More get_app

लागत साझेदारी आवेदन फारम...

event 2022 Oct 16

Read More get_app

लागत साझेदारी आवेदन सूचना

लागत साझेदारी आवेदन सूचना...

event 2022 Oct 16

Read More

सूचना

सूचना

event 2022 Apr 07

Read More

विज्ञ सूचिमा समावेश हुने फारम...

event 2022 Apr 07

Read More get_app

प्राबिधिक आर्थिक प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

प्राबिधिक आर्थिक प्रस्ताब पेश गर्ने...

event 2021 Dec 23

Read More

सेवाकालीन प्रशिक्षण सम्बधी सूचना

सेवाकालीन प्रशिक्षण सम्बधी सूचना...

event 2021 Jul 05

Read More get_app

कार्यमूलक अनुसन्धानको लागि सूची दर्ता

कार्यमूलक अनुसन्धानको लागि सूची दर्...

event 2021 Jul 04

Read More

सेवाकालीन तालिममा सहभागी छनौट सम्बन्धी सूचना

सेवाकालीन तालिममा सहभागी छनौट सम्बन...

event 2021 Jul 03

Read More get_app

परामर्शदाता सुचिकृत गरिएको बारे

परामर्शदाता सुचिकृत गरिएको बारे...

event 2021 Jul 03

Read More get_app

सूचिकृत गरिएको बारे

सूचिकृत गरिएको बारे...

event 2021 Jul 03

Read More get_app

प्राबिधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब फिर्तालिने सम्बन्धमा

प्राबिधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब फिर्त...

event 2021 Jul 03

Read More get_app

सम्बन्धित लिंकहरू