गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान

समृद्ध् प्रदेशका लागि सीपयुक्त जनशक्ति

भर्खरको अपडेट
कार्यकारी समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न   |                                                           प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माण स्थलको DPR तयारी क्रममा   |                                                           सेवाकालीन प्रशिक्षण सम्बधी सूचना   |                                                           सूचना   |                                                           लागत साझेदारी आवेदन फारम   |                                                           लागत साझेदारी आवेदन फारम   |                                                           निशुल्क तालिम सम्बन्धी सूचना    |                                                           नि शुल्क सीपमुलक तालिम   |                                                          

प्रकाश पौडेल


संमृद्ध प्रदेशको लागि सीपयुक्त जनशक्ति विकास गर्ने दुरदृष्टिका साथ गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको छ । यस प्रतिष्ठानले आफुलाई सक्षम एवम् गतीशिल संस्थाको रुपमा विकास गरी प्रदेशको लागि मात्र नभै राष्ट्रिय एंव अन्तराष्ट्रिय बजार माग अनुसारको आधारभूत एवम् मध्यमस्तरीय सीपयुक्त्त जनशक्ति विकास गर्न सक्षम हुनेमा म पूर्ण विश्वस्त छु । प्रतिष्ठानलाई नियमित रुपमा सुचारु गर्न आवश्यक नीति, नियम, निर्देशिका लगायतका कानूनी आधार निर्माण गरी यसै आर्थिक वर्ष देखि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुने अपेक्षा लिएको छु । प्रतिष्ठानबाट संचालन हुने कार्यक्रमहरुलाई उद्धेश्यमूलक¸सहभागितामुलक¸समावेशी र गुणस्तरीय वनाउन सफलता मिलोस् भन्ने अपेक्षा गर्दछु । विकास गर्न लागिएको यस वेभपेजले प्रतिष्ठानको vision ,Mission ,Goals तथा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका विषयमा सर्वसाधरणमा सूचना प्रवाह गरी बृहत जनसहभागिताका साथै संस्थाको सुशाशन र पारदर्शिता कायम गर्न सफलता मिल्ने अपेक्षा सहित शुभकामना दिन चाहन्छु ।