गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान

समृद्ध् प्रदेशका लागि सीपयुक्त जनशक्ति

भर्खरको अपडेट
कार्यकारी समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न   |                                                           प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माण स्थलको DPR तयारी क्रममा   |                                                           सेवाकालीन प्रशिक्षण सम्बधी सूचना   |                                                           सूचना   |                                                           लागत साझेदारी आवेदन फारम   |                                                           लागत साझेदारी आवेदन फारम   |                                                           निशुल्क तालिम सम्बन्धी सूचना    |                                                           नि शुल्क सीपमुलक तालिम   |                                                          

Employee Details

image

Nilakantha

accountant